Česta pitanja

Pokazanih 1 do 9 od 9 rezultata

Da, apsolutno. Uputstva za instalaciju i rad sadrže osnovna uputstva koja se moraju slediti u vezi instalacije, rada i održavanja sistema.

Pročitajte više...

Uputstva za rad isporučena uz svaki Grundfos proizvod sadrže relevantne informacije o rešavanju problema.

Pročitajte više...

Izraz 'usisni režim' se odnosi na stanje usisa sa negativnim ulaznim pritiskom kod koga se pumpani medijum isporučuje sa tačke locirane ispod usisnog otvora pumpe i koji je u kontaktu sa atmosferom (otvoreni sistem).

Pročitajte više...

Izraz 'ulazni režim' se odnosi na stanje usisa sa pozitivnim ulaznim pritiskom kod koga se pumpani medijum isporučuje sa tačke locirane iznad usisnog otvora pumpe.

Pročitajte više...

Kavitacija je formiranje i nagli kolaps parnih mehurića. Ovaj proces se dešava na mestima unutar pumpe gde pritisak padne ispod pritiska pare pumpanog medijuma.

Pročitajte više...

NPSH kriva prikazuje minimalni potrebni pritisak na ulazu (izražen u m) koji omogućuje pumpi da pumpa u skladu sa krivom učinka i kako bi se sprečilo isparavanje pumpane tečnosti kao i kavitacija unutar pumpe.

Pročitajte više...

Kada pumpa radi suviše na desnoj strani krive, to jednostavno znači da pumpa isporučuje veći protok od onog za koji je konstruisana. Drugim rečima:

Pročitajte više...

Kada pumpa radi suviše na levoj strani krive, to jednostavno znači da pumpa isporučuje visok pritisak ali pri niskom ili nepostojećem protoku. Visok pritisak unutar pumpe opterećuje radno kolo i time povećava pritisak na ležajevima motora.

Pročitajte više...

Čvrste čestice u pumpanom medijumu stvaraju trenje, što dovodi do abrazije (trošenja) materijala.

Pročitajte više...