Da li moram da pratim uputstva za Grundfos pumpe?

Da, apsolutno. Uputstva za instalaciju i rad sadrže osnovna uputstva koja se moraju slediti u vezi instalacije, rada i održavanja sistema. Dakle, moraju ih pročitati instalater i relevantno osoblje/vlasnik pre instalacije i puštanja u rad. Pored toga, sve vreme moraju biti dostupna osoblju na licu mesta.