Na šta se odnose izrazi "usisni režim" i "usisno dizanje"?

Izraz "usisni režim" se odnosi na stanje usisa sa negativnim ulaznim pritiskom kod koga se pumpani medijum isporučuje sa tačke locirane ispod usisnog otvora pumpe i koji je u kontaktu sa atmosferom (otvoreni sistem). Ovo znači da je pritisak na usisnom otvoru pumpe manji ili jednak atmosferskom pritisku. Centrifugalne pumpe uvek traže dovoljan ulazni pritisak kako bi obezbedile izlaz pumpe u skladu sa radnom krivom.

 

Raspoloživa NPSH je ključna za pravilan rad. Ovo je parametar sistema koji mora biti veći od potrebne NPSH vrednosti plus sigurnosna granica od najmanje 0.5 m:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m sigurnosne granice