Na šta se odnosi izraz "ulazni režim"?

Izraz "ulazni režim" se odnosi na stanje usisa sa pozitivnim ulaznim pritiskom kod koga se pumpani medijum isporučuje sa tačke locirane iznad usisnog otvora pumpe i koji je u kontaktu sa atmosferom (otvoreni sistem). Ovo znači da je pritisak na usisnom otvoru pumpe veći ili jednak atmosferskom pritisku.