Šta se dešava ako pumpa radi suviše na levoj strani krive?

Kada pumpa radi suviše na levoj strani krive, to jednostavno znači da pumpa isporučuje visok pritisak ali pri niskom ili nepostojećem protoku. Visok pritisak unutar pumpe opterećuje radno kolo i time povećava pritisak na ležajevima motora. U ekstremnom slučaju, ovo će prouzrokovati oštećenje pumpe i motora. Ako je protok ispod minimalnog protoka pumpe, pumpani medijum se može pregrejati i oštetiti pumpu. Iz ovog razloga, pumpa mora uvek raditi u okviru donje i gornje granice protoka. Idealno, pumpa bi trebala da radi što je bliže moguće tački optimalne efikasnosti kako bi osigurala dugi radni vek i kako bi na najmanju meru smanjila potrošnju energije.