Šta se dešava ako pumpa radi suviše na desnoj strani krive?

Kada pumpa radi suviše na desnoj strani krive, to jednostavno znači da pumpa isporučuje veći protok od onog za koji je konstruisana. Drugim rečima: Pumpa je suviše mala za zapreminu protoka potrebnog sistemu. Rad pumpe u ovom opsegu može prouzrokovati oštećenje pumpe i motora.

 

Pumpa mora uvek raditi u okviru donje i gornje granice protoka. Idealno, pumpa bi trebalo da radi što je bliže moguće tački optimalne efikasnosti kako bi osigurala dugi radni vek i kako bi na najmanju meru smanjila potrošnju energije.