Aktuelna verzija Grundfos Product Centra

Aktuelna verzija Grundfos Product Centra

Informacije o promenama u najnovijoj verziji Grundfos Product Centra.

Šta je novo u Product Centru 1.10?

Novi izgled tastera i zaglavlja.

Veze kopirane u ostavu sa stranice proizvoda sada sadrže više informacija.

Sada se u brzom dimenzionisanju može izabrati dodatna pumpa u pripremi.

RFA CAD datoteke su sada dostupne za više proizvoda.

Kada kliknete zaglavlje u okviru servisnih delova, sada su istaknuti svi delovi.

Sada je moguće naći zamene za mašinske alate.

Kod štampanja, datum projekta je sada postavljen na trenutni datum.

Prored teksta je poboljšan.

Sada je moguće isplanirati tačku opterećenja na krivama samostalnih motora.

Kod pumpi za otpadnu vodu, sada je moguće posebno pronaći proizvode bez rashladnog plašta.

Na stranici detalja proizvoda "rezervni delovi" su preimenovani u "servisni delovi".

Taster "Videti preko Q i H" u katalogu, se više ne pojavljuje kod proizvoda koji nemaju krive kapaciteta.

Pretraživanje literature na naslovnoj strani će sada, kada postoji samo jedan rezultat, prikazati listu rezultata (umesto da ga odmah preuzme).

Švedska cena električne energije je promenjena na 1.45

Na listi dostupnosti naših proizvoda sada se pojavljuje i Litvanija.

Popravke grešaka:

 • U okviru brzog dimenzionisanja, ponovo je moguće dimenzionisati pumpe TPE3D i Magna 1D.
 • Taster "Vrati na podrazumevane vrednosti" u pregledu krive kapaciteta u katalogu, sada funkcioniše.
 • Popravljena je greška gde se nominalna radna tačka nije pojavljivala pri štampanju.
 • U oblasti dokumenata na stranici proizvoda, više neće biti duplikata.
 • Slike na stranici proizvoda su sada u pravilnoj razmeri.
 • Popravljena je greška koja je prouzrokovala da se prilikom štampe, tekst u zaglavlju preklapa.
 • U pregledu krive kapaciteta kod MTR pumpi, sada je moguće birati tečnosti.
 • Pretraga proizvoda za frekvenciju od 60Hz preko naziva, dok su podešavanja na 50 Hz, sada ispravno prikazuje proizvode za frekvenciju od 60 Hz.
 • Uklonjen je tekst koji se greškom pojavljuje pri štampi, kad god je uključena ilustracija instalacije nakon izračunavanja gubitaka usled trenja cevi.
 • Ispravljeni su neki slučajevi kod kojih bi vas pritisak na taster tab odvelo na vrh stranice.
 • Popravljen je problem kod koga je naziv proizvoda kod promene konfiguracije nestajao.
 • Sada se pri potrazi za zamenom LPD pumpi pojavljuju ispravni predlozi.
 • Sada se pojavljuju svi HS proizvodi u pregledu krive kapaciteta kada je frekvencija podešena na 60 Hz.
 • Kod nekih zamenljivih proizvoda, gubici zbog trenja se više ne pojavljuju dvaput pri štampanju.
 • Padajući meni trake za pretraživanje na naslovnoj stranici, sada u Firefox pregledaču prikazuje samo jednu strelicu.
 • Popravljena je greška gde viskozitet i gustina ne bi bili ažurirani u pregledu krive kapaciteta, unutar kataloga.
 • Na stranici proizvoda, sada je prikazan ispravan unos kada kliknete na krivu sa različitom jedinicom od one podrazumevano izabrane.
 • Proizvodi su sada ispravno razvrstani pri štampanju iz projekata.

Što je novo u Product Centru 1.9

Sada je moguće tražiti literaturu biranjem "literatura" u novom padajućem meniju u polju za pretragu.

Brzo dimenzionisanje je podešeno, tako da sada koristi isto proračunavanje kao napredno dimenzionisanje. Ovo daje značajan porast učinka.

Projekti se sada učitavaju mnogo brže nego ranije.

Sada se više neće pojavljivati prazan iskačući prozor kad pritisnete "započni dimenzionisanje" na naslovnoj stranici bez Q, H ili veličine prema kojoj bi se vršilo dimenzionisanje. Umesto toga nedostajuće polje će biti označeno crvenom strelicom.

Kada kucate u "GO", u polju za pretragu, sada će se pojaviti predlozi za "Grundfos GO".

U naprednom dimenzionsanju, sada se izabrana primena pamti.

Poboljšane poruke koje korisnici primaju kad god unos u okviru naprednog dimenzionisanja, nije dao nikakve rezultate.

Sada je unutar pretrage kao prirotiet postavljen prikaz grupa proizvoda. Ranije, pretraga "UPS 2" bi kao predlog dala proizvod "UPS 20-XX", ali sada "UPS2" dolazi kao prvi predlog.

Sada je za pumpe TPE2/3 moguć veći izbor tečnosti.

Sada se promena konfiguracije pojavljuje samo kod proizvoda kod kojih za to postoji podrška.

Greške sada sadrže više informacija što našim programerima čini lakšim pronalaženje uzroka.

Grejna sezona u Danskoj, Norveškoj, Švedskoj i Finskoj je sad 365 dana.

Dodati vremenski podaci za Papuu Novu Gvineju.

Popravke grešaka:

 • Grafika pumpi za doziranje će sada pravilno prikazivati ako imaju dvostruku glavu.
 • Sada je moguće kliknuti na broj motora, na stranici proizvoda, kako bi videli detalje o motoru.
 • Rezultati dimenzionisanja se sada mogu naći u kartici na stranici proizvoda.
 • Pri dimenzionisanju pumpi za otpadnu vodu u naprednom dimenzionisanju, geodetska visina se više neće resetovati kada pritisnete vezu "izračunaj", odmah pošto ste uneli vrednost.
 • Na stranici grupe TP i TPE pumpi, o/min. se više neće prikazivati.
 • Rešen je problem u okviru projekata gde je ubacivanje velikih slova u adresu e-pošte davalo pogrešno biranje korisnika.
 • Opis alatki kod detalja proizvoda više ne blokira unos
 • Sada je moguće tražiti obustavljene grupe proizvoda.
 • Popravljena je greška kod koje nije bilo rezultata kada je u okviru brzog dimenzionisanja postavljeno rešenje sa više pumpi.
 • Sada su prilikom zamene, prirubnice uzete u obzir.
 • Klikom na "Pronađite usluge i rešenja" u "Pronađite proizvod" u meniju će vas sada ispravno odvesti na stranicu "Usluge i rešenja".
 • Potraga za "MG" više neće prouzrokovati grešku.
 • Upotreba tastera nazad u navigaciji sa putanjom više neće prouzrokovati da ponekad izađete iz GPC-a.
 • Rešen je problem gde bi proizvodi sa brojem proizvoda "Na zahtev" dobijali slične brojeve proizvoda.
 • Poravljena je greška 500 koja bi se desila pri zameni kada trenutni asortiman proizvoda ne poseduje ispravnu zamenu.
 • Pritisak na taster enter pri kucanju unosa na stranici proizvoda, neće više prouzrokovati pojavljivanje opcije "Promena konfiguracije".
 • Projekti sada pravilno prikazuju LCC pri štampanju.
 • Popravljena je greška gde se od nekih korisnika traži da potvrde svoj nalog iako su ga oni već potvrdili.
 • Indikator karaktera kada unosite beleške o projektima, sada pravilno prikazuje broj preostalih karaktera.
 • Nekoliko optimizacija i ispravki kod primene u industriji.
 • U dijalogu za štampanje, ponuđen tekst više nije izabran, ako nema ponuđenog teksta.
 • Za lokalni ponuđeni tekst koji je uzet iz Hybris-a primenjuje se ovo pravilo: Ako neke od oznaka u Hybris-u nedostaju, prikazaće se ponuđeni tekst iz CTF-a. Ako lokalni tekst ne postoji, prikazaće se engleska verzija iz CTF-a.
 • U podešavanjima je sada je dostupan asortiman proizvoda za Letoniju.

Novi proizvodi

 • BM 9
 • JPC
 • KPC

Nove verzije proizvoda

 • CMBE
 • CRE
 • MTH 2 i 4, Japan
 • TP serija 300, novog IE4 nivoa