Garancija

Grundfos garancija

Sveobuhvatna i globalna dvogodišnja
garancija uključena u prodajnu cenu pumpe

Svi Grundfos proizvodi dolaze sa dvogodišnjom garancijom koja je u potpunosti usaglašena sa zakonskim uslovima.

Garancija obuhvata neispravnosti proizvoda i materijala koje nisu rezultat normalnog habanja u periodu od 24 meseca od datuma isporuke. Period garancije se međutim ne može produžiti na više od 30 meseci od datuma proizvodnje.

Pozivanje na garanciju će biti odbijeno u sledećim slučajevima:

 • Ako neispravnost proizvoda nastane zbog:
  • bilo kakvog nacrta, dizajna ili karakteristike urađenih od strane klijenta/naručioca
  • modifikacija urađenih od strane klijenta/naručioca ili treće strane bez pristanka Grundfosa
 • Ako je neispravnost prouzrokovana:
  • normalnim habanjem
  • neodgovarajućim održavanjem ili nepravilnom popravkom od strane drugih a ne Grundfosa
  • nepridržavanjem uputstava za rad
  • preopterećenjem
  • upotrebom bilo kakvog neodgovarajućeg materijala
  • efektima hemijskog ili elektrolitičkog uticaja
  • građevinskim radovima ili montažom koje nije izvodio Grundfos
  • drugim razlozima van kontrole Grundfosa.

Generalno, Grundfos neće prihvatiti plaćanje troškova transporta/zamene/instalacije neispravnih proizvoda.

Zahtevi  za garanciju se mogu podneti kontaktiranjem lokalnog Grundfos prodajnog predstavništva ili mesta prodaje.

Prednost:

 • Znanje da Grundfos daje podršku za svoje proizvode sa jasno definisanim uslovima garancije
 • Zahtevi za garanciju uz dobro definisane kontakte i brz odgovor.